Warning.
This application is temporarily out of service.
Sorry for the inconvenience.


Lang: Home

Preu taxi Catalunya 2019 (càlcul senzill)

Taxi de: (origen)
a: (destí)
passant per: (opcional)
T6 Tarifa normal
T7 Nocturn (de 20 a 8 hores), dissabte i festiu
Evitar peatges
Evitar autopistes
Distancia:
Temps aproximat:
Preu taxi
 
Notes:
  • Preus segons tarifa interurbana 2019
  • Peatge autopista no inclos
  • 1 km T6: 0.7€
  • 1 km T7: 0.75€
  • Hora d'espera T6: 19.12€
  • Hora d'espera T7: 20.68€
  • Suplement aeroports: 3.1€
  • La distancia i el temps de la ruta, calculats per: Google Maps
    (Es considera des de el centra de la ciutat)

Preus taxi des de Banyoles

Ofert per Taxi Banyoles (Josep M)

web map email blog
Visa twitter Taxis Banyoles local time 14:08:12RSS Taxi Banyoles